Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Tuesday, 17 January 2012

CIRI-CIRI KERTAS KERJA


1)Kertas kerja hendaklah memenuhi tema dan objektif program.

2) Mempunyai semua maklumat yang lengkap.

3) Maklumat yang dinyatakan hendaklah tepat.

4) Perkara yang disampaikan hendaklah jelas.

5) Memberikan maklumat yang ringkas dan mudah difahami.

6) Penggunaan bahasa yang sopan.

7) Panjang setiap kertas kerja tidak melebihi    4000 patah perkataan.

8) Jangan menggunakan singkatan dalam penulisan.

9) Setiap jadual atau rajah hendaklah diberi tajuk.

10) Gunakan komputer untuk menaip kertas kerja menggunakan langkau yang sesuai.  


No comments:

Post a Comment