Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Tuesday, 17 January 2012

perkembangan kanak-kanak


Falsafah Kejadian Manusia Mengikut Pandangan Barat

Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu :

semulajadi berdosa, tabula rasa dan “innate goodness”
Pada kurun ke pertengahan, kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Justeru, tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut.
Pada kurun ke 17, John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Kanak-kanak diibaratkan seperti “Blank blanket” keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman.
Pada kurun berikutnya, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep “innate goodness”. Menurutnya kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan yang sedia baik.

No comments:

Post a Comment