Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Tuesday, 17 January 2012

FITRAH KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF BIOLOGI

Manusia dilahirkan dengan mempunyai keunikkan tersendiri dan anugerah yang tidak ternilai daripada Allah S.A.W.
Manusia mempunyai keunikkan meliputi seluruh bidang kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan agama, budaya)


Fitrah manusia dari pespektif biologi melibatkan aspek-aspek genetik, iaitu :

Baka dan Faktor persekitaran


ASAS-ASAS GENETIK 

1. Baka Mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek:

i Mental – tahap kecerdasan seseorang

ii Fizikal – warna rambut, mata, kulit, tinggi, rendah dan sebagainya.

iii Emosi – temperamen atau kesabaran dalam menghadapi cabaran.


2. Faktor persekitaran-Persekitaran turut menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia daripada aspek: 

i Latar belakang keluarga (pengasuhan dan pendidikan)

ii Pengaruh rakan sebaya (keperibadian positif)

iii Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat (pembentukan falsafah hidup)

iv Sumber teknologi (maklumat yang diperolehi)

v Guru dan sekolah (melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggunggajawab)

No comments:

Post a Comment