Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 29 September 2011

Definisi Istilah Kajian Flora Dan Fauna

Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2010), flora membawa maksud ‘tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah atau pada suatu masa” manakala fauna pula bermaksud ‘seluruh binatang yang hidup di suatu tempat”. Kepupusan pula menurut Kamus Bahasa Melayu ialah ‘habis lenyap’. Kepupusan flora dan fauna boleh didefinisikan sebagai kebinasaan atau kelenyapan tumbuhan dan haiwan semulajadi dari muka bumi.

No comments:

Post a Comment