Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 10 November 2013

. KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

a) kaedah tradisional
  • tugasan membaca, kuliah, mengucap kuat, tumpuan kepada perbendaharaan, laporan secara lisan, mengkaji semula, ujian kuiz dan peperiksaan, belajar sendiri
b) kaedah penyelesaian masalah
  • projek, tinjauan, penyelidikan/penjajahan, tunjauk cara/demonstrasi, kelab kesihatan, lawatan
c) kaedah kumpulan
  • perbincangan-berkumpulan, kuliah perbincangan, main peranan/sosiodrama, sessi 'Buzz', sumbangsaran, kempen-kempen kesihatan, wawancara, konferen, kaunseling individu
  • *sosiodrama- lakonan spontan
  • *sessi buzz- sesi perbincangan
d) penggunaan pakar dan individu terpilih
  • penceramah luar, simposium dan forum, perbincangan panel, perbahasan
e) aktiviti-aktiviti kreatif
  • dramatizations-mengubah cerita menjadi drama, sketsa-lakonan pendek lucu, bercerita, permainan pendidikan
  • *dramatizations- memberi peluang murid meluahkan perasaan dalam lakonan.

No comments:

Post a Comment