Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 10 November 2013

STAIL PENGAJARAN PJ

a) arahan
 • pengajaran terhad, peringkat permulaan pengajaran, mengutamakan keselamatan, tanggungjawab sepenuhnya kepada guru
 • berpusat guru, ikut arahan guru, demonstrasi oleh guru
b) latihan
 • masa terhad, peringkat permulaan pengajaran, tanam sifat tanggungjawab, lebih masa latihan
 • guru tentu pengajaran, demonstrasi oleh guru, pelajar melakukan aktiviti yang telah ditetapkan ikut masa 
c) timbal balik
 •  tanggungjawab guru pada permulaan pengajaran, secara berpasangan, tanggugjawab pelajar dalam menilai, senarai semak disediakan guru, guru memerhati murid.
 • guru tentu pelajaran, guru tentu kriteria, guru beri penerangan awal, guru uji kefahaman dengan demonstrasi.
d) semakan kendiri
 • untuk lakuan yang senang dikenal pasti, pelajar bertanggungjawab atas pembelajaran, interaksi terhad
 • guru tentu pelajaran, guru tentu kriteria, guru beri penerangan awal, pelajar menilai diri sendiri.
e) inklusif
 • pelajar berpeluang untuk berjaya, pelajar tidak ketinggalan walaupun berbeza kebolehan, pelajar buat keputusan
 • guru tentu pengajaran, guru tentu kriteria, guru beri peluang pelajar memilih pembelajaran ikut kemampuan
 • contoh , murid dapat memilih aktiviti sama ada bangkit tubi, tekan tubi, ataupun lain-lain yang telah disediakan.
f) penemuan terbimbing
 • guru merancang pembelajaran, guru menetapkan tugasan dan menyediakan soalan yang bertututan dan menjurus satu jawapan, guru beri masa untuk pelajar berfikir, guru ubah soalan jika tidak pelajar tidak dapat menjawab
 • pelajar jawap soalan, pelajar melakukan tugasan ikut soalan.
g) penemuan berpusat
 • guru sedia tugasan, tidak ada bimbingan guru, guru tetapkan tugasan, pelajar cari jawapn dengan pelbagai cara
h) penghasilan mencapah
 • tugasan diberi, banyak cara penyelesaian, untuk pembagunan pasukan
 • guru tetap tugasan yang mempunyai banyak jawapan, guru dorong pelajar menilai jawapan dan buat perbandingan
 • pelajar cara jawpan pelbagai, pelajar menilai jawapan yang ada.
i) program pembelajaran individu
 • tugasan dan masalah ditetapkan pelajar, tidak popular di sekolah,
 • guru hanya membantu menetapkan tugasan am, guru hanya memantau proses
 • pelajar tetap program pembelajaran, pelajar tetapkan tugasan, masalah dan penyelesaian.
j) ikhtiar pembelajaran
 • tugasan ditetapkan pembelajar, pembelajaran ditetapkan individu, guru hanya memantau
 • pelajar berusaha sendiri untuk menetapkan tugasan pembelajaran, pelajar memilih gaya pembelajaran sendiri
k) pengajaran kendiri
 • semua ditetapkan pelajar, tidak ada bantuan guru, guru pemerhati sahaja, pelajar tetapkan pelajaran, pelajar tetap pendekatan.

No comments:

Post a Comment