Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Monday, 24 June 2013

Penghasilan Bunyi Huruf Vokal

        Melalui gambar rajah di atas (Hadapan, Tengah, Belakang) merujuk kepada bahagian lidah.  Manakala, (Sempit, Separuh Sempit, Separuh Luas, Luas) Merujuk kepada kedudukan lidah.  Dan (Terhampar, Biasa, Bundar).


Syarat Atau Prinsip Penghasilan Bunyi Vokal
  1. Tidak ada halangan dalam mengeluarkan udara semasa menghasilkan bunyi vokal.
  2. Bunyi vokal keluar melalui mulut
  3. Bunyi vokal bersuara- semua huruf vokal
Penghasilan Bunyi Vokal- Cara Menghuraikan Proses Berlaku
  1. Kedudukan Lidah
  2. Anak Tekak
  3. Bibir
  4. Pita Suara
  5. Rumusan- Udara dari paru-paru 

No comments:

Post a Comment