Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 30 June 2013

Domain Dalam Teknologi Pendidikan

Melalui 2 fasa, iaitu:
Fasa pertama: Tahun 1977
Fasa kedua: Tahun 1994


1. Domain Teknologi Pendidikan Fasa Pertama:

Fungsi Pengurusan Pengajaran:
 • Memastikan pengurusan teknologi berjalan lancar dan berkesan, iaitu:
  •  Mengarah
  • Menyelaras
  • Mengawal fungsi
Fungsi Pengembangan Pengajaran:
 • Peringkat penyelidikan 
 • Peringkat mereka bentuk pengajaran
 • Peringkat penerbitan
 • Peringkat penilaian dan pemilihan
 • Peringkat penggunaan
 • Peringkat logistik
Fungsi Sumber Pembelajaran:
 • Mesej
 • Manusia
 • Peralatan
 • Teknik
 • Lokasi
2. Domain Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Kedua:
 • Rekabentuk
 • Pembangunan
 • Penggunaan
 • Pengurusan
 • Penilaian
REKABENTUK
 • RB Sistem Pengajaran
 • RB Mesej
 • Strategi Pengajaran
 • Ciri-ciri Pelajar
PEMBANGUNAN
 • Teknologi Percetakan
 • Teknologi Audiovisual
 • Teknologi Berasaskan Komputer
 • Teknologi Bersepadu
PENGGUNAAN
 • Penggunaan Media
 • Inovasi
 • Pelaksanaan
 • Polisi dan Peraturan
PENGURUSAN
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Sumber
 • Pengurusan Sistem Penyampaian
 • Pengurusan Maklumat
PENILAIAN
 • Analisis Masalah
 • Pengukuran Rujukan
 • Kriteria
 • Penilaian Formatif
 • Penilaian Sumatif
Kesimpulan:
Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

No comments:

Post a Comment