Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 4 November 2012

Objektif Kemahiran Bertutur


Objektif Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur, antara lain membolehkan seseorang murid:


(a) menyebut dengan jelas;

(b) menyampai atau melahirkan pendapat peribadi;

(c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat ;

(d) memberi penerangan dan al asan;

(e) menunjuk arah;

(f) membina soalan untuk mencari maklumat;

(g) bertemu ramah;

(h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat;

(i) bertutur secara bertatasusila; dan

(j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi.

No comments:

Post a Comment