Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Tuesday, 6 November 2012

Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur

Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antara lain ialah teknik:


(a) Latih tubi;
(b) Bercerita;
(c) Bersoal jawab;
(d) Perbualan / dialog/ wawancara
(e) Perbincangan;
(f) Berbahas/ debat
(g) Main peranan dan si mulasi;
(h) Sumbang saran
(i) Drama atau lakonan;
(j) Melapor berita
(k) Permainan bahasa;
(l) Pengajaran puisi
(m) Penyelesaian masalah;
(n) Tunjuk cara

No comments:

Post a Comment