Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Sunday, 4 November 2012

Perbezaan Jenis Ujian Sumatif dengan Ujian Formatif

Perbezaan Antara Ujian Formatif dengan Ujian Sumatif

1. Fungsi 

Ujian Formatif: Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan.
Ujian Sumatif: Pensijilan atau penggredan.


2. Masa

Ujian Formatif: Sepanjang pengajaran.
Ujian Sumatif: Pada akhir unit/kursus


3. Penekanan

Ujian Formatif: Kognitif, psikomotor dan afektif
Ujian Sumatif: Kognitif


4. Sifat

Ujian Formatif: Terhad kepada tugasan
Ujian sumatif: Beraneka jenis


5. Kesukaran

Ujian Formatif: Berubah-ubah
Ujian Sumatif: Senang – sukar


6. Alat

Ujian Formatif: Dibentuk khas
Ujian sumatif: Peperiksaan akhir tahun


7. Jenis ujian

Ujian Formatif: Rujukan kriteria
Ujian Sumatif: Rujukan norma

No comments:

Post a Comment