Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Friday, 20 July 2012

Peringkat pengajian menulis:

Peringkat pengajian menulis terbahagi kepada 3 :

a) Peringkat pramenulis (persediaan)

b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis)

c) Peringkat untuk pelahiran


Peringkat Pramenulis

Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid – murid disediakan dengan aktiviti – aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf – huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot – otot, tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberi kepada murid – murid dari awal – awal lagi. Keadaan ini membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang – lambang yang kemas, dan jelas. Pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bertitik – tolak daripada aktiviti – aktiiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Latihan – latihan pratulisan ini mementingkan perkara – perkara berikut .

• Melakukan latihan – latihan pergerakan tangan

• Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna

• Melakukan latihan – latihan pergerakan mata

• Melakukan latihan – latihan kordinasi tangan dan mata

Contoh latihan

1) Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri

2) Latihan mengikut garisan – garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan

3) Latihan – latihan membentuk garisan lurus

4) Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir tanpa menggunakan alat tulis (lukis bulatan dari kecil ke besar)

5) Latihan melukis gambar – gambar yang mengandungi garisan – garisan lurus dan bulat,

6) Latihan membentuk corak – corak campuran bulatan dan garisan lurus dan ia dilakukan dengan bebas
Peringkat mendirikan asas (peringkat tulisan mekanis)

Setelah murid – murid menjalankan latihan pratulisan, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Mereka boleh dilatih membentuk lambang – lambang tulisan. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, barulah murid tersebut dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Apabila murid mula membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis.

Contoh latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis

1) Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dlaam keadaan yang terkawal

2) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua

3) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris Saturday latihan membentuk lambing tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah dibaca.

Semasa menyampaikan kemahiran tersebut, guru haruslah memberikan perhatian kepada beberapa perkara.
a) Kanak – kanak harusdiperkenalkan pada lambang – lambang huruf dengan menggunakan gambar

b) Sebelum dilatih menulis, latihan bebas perlu diberikan untuk membentulkan urat – urat daging kanak – kanak

c) Kanak – kanak menulis dengan mengeja dan menyebut nama – nama huruf

d) Menggunakan kertas, mula – mula tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris

e) Setelah kanak – kanak dapat menggunakan alat – alat dengan baik, barulah dilatih menggunakan buku dan alat – alat lain yang sesuai

Contoh latihan

1) Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan

2) Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan

3) Memadankan dan menyalin dua suku kaata supaya menjadi perkataan yang bermakna

4) Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan

5) Menyalin perkataan yang mudah

6) Menyalin ayat – ayat yang mudah


Peringkat Menulis untuk kelahiran


Setelah menguasai tulisan mekanis, murid- murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Cara – cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar – gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat – ayat dan perenggan sehingga murid – murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan.

Contoh latihan
1) Mengisi silang kata

2) Mengisi tempat kosong dalam ayat

3) Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai

4) Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberikan

5) Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai

6) Membentuk ayat – ayat bagi menyudahkan ayat

7) Menulis ayat – ayat berdasarkan gambar – gambar yang disediakan

8) Menulis jawapan – jawpaan kefahaman

9) Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan

10) Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan (rujuk sukatan pelajaran BM sekolah rendah)

No comments:

Post a Comment