Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Friday, 20 July 2012


Perkara yang diperlukan dalam penulisan karangan oleh murid

Sebelum penulisan:

1. Mencari dan memahami kata kunci bagi soalan atau tajuk karangan

2. Perancangan penulisan – penyusunan isi-isi penting serta huraian atau contoh

3. Mengetahui format penulisan karangan yang dikehendaki


Semasa penulisan:


1. Penghuraian isi-isi penting – bagi menguatkan isi atau fakta yang hendak dinyatakan

2. Menggunakan laras bahasa yang sesuai

3. Memberikan tumpuan kepada isi-isi yang tertinggal


Selepas penulisan:


1. Membuat semakan terhadap kesilapan penggunaan tatabahasa – kata hubung, tanda baca, kata ganti diri dan ejaan

2. Memastikan format karangan adalah betul

No comments:

Post a Comment