Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Friday, 20 July 2012

Tujuan teknik KWLH

1) Tujuan teknik KWLH ialah membaca secara kritis

2) mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan perkara yang dibaca.

3) mengaitkan minat membaca perkara-perkara yang hendak diketahui.

4) mengenal pasti perkara-perkara yang sudah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang perlu diketahui lagi.

5) meningkatkan pemahaman pembaca berkenaan sesuatu bahan yang dibaca.

No comments:

Post a Comment