Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Bentuk Dua Matra

Objek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4 dikenali sebagai bentuk dua matra atau 2-D. Ia hanya mempunyai dua dimensi, iaitu panjang dan lebar. Kesemua objek ini berada dalam satu satah, dan tidak mempunyai ketebalan.
Setiap poligon segitiga yang terdapat dalam Rajah 6 mempunyai ciri-cirinya yang tertentu. Berpandukan bahan manipulatif yang sesuai, perihalkan setiap segitiga berdasarkan ciri-ciri yang telah disenaraikan dalam Jadual 1.  
Jadual 1
Jenis Segitiga
Bilangan sisi sama panjang
Bilangan garis simetri
Saiz sudut
Segitiga sama sisiSegitiga kaki samaSegitiga tak sama kaki
Segiempat tepat, segiempat sama, segiempat selari, trapezium, rombus, lelayang adalah contoh bagi bentuk sisi empat. 


No comments:

Post a Comment