Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Sistem Ejaan  Bahasa Melayu Baharu
Penyelarasan dan Perlaksanaan Ejaan Rumi

Sistem ejaan bahasa Melayu telah bermula pada tahun 1904 dan diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sistem ejaan tersebut adalah seperti berikut:
(i)            Huruf vokal: a, e, i, o, u
(ii)          Huruf diftong: ai, au, oi
(iii)         Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal
(iv)         Huruf konsonan gabungan: gh, kh, ny, ng, syHuruf Vokal

Dalam bahasa Melayu ada enam fonem atau bunyi vokal standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o, u seperti dalam rajah di bawah.

Huruf
Fonem
di depan
di tengah
di belakang
a

e


i

o

u

[a]

[ə]
[e]

[i]

[o]

[u]

sapi

emak
enak

itu

oleh

usang
badi

sena
petak

simpan

kota

tunas
lupa

imperialisme
tauge

sini

pidato

siku Huruf Konsonan

Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf, seperti rajah di berikut:
Bunyi
Huruf
di depan
di tengah
di belakang
/b/

/c/

/d/

/f/

/g/

/ğ/

/h/

/j/

/k/

/x/

/l/

/m/

/n/

/ŋ/

/ń/

/p/

/q/

/r/

/s/

/ś/

/t/

/v/

/w/

/y/

/z/

b

c

d

f

g

gh

h

j

k

kh

l

m

n

ng

ny

p

q

r

s

sy

t

v

w

y

(i)       z
(ii)      x

bahasa

cakap

dua

fakir

guna

ghaib

hari

jalan

kami

khusus

lekas

maka

nama

ngilu

nyata

pasang

Qur’an

raih

sampai

syarat

tali

vitamin

wanita

yang

zaman
xenon
sebut

kaca

ada

tafsir

tiga

maghrib

saham

manja

paksa

akhir

alas

kami

anak

angin

hanya

apa

wuquf

bara

asli

isytihar

mata

universiti

hawa

payung

lazat
-
adab

Mac

abad

maaf

beg

mubaligh

tuah

kolej

katak

tarikh

kesal

diam

daun

pening

-

siap

buraq

putar

lemas

Quraisy

rapat

-

-

-

lafaz
-Huruf Diftong

Dalam bahasa Melayu ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh gabungan dua huruf seperti dalam rajah di bawah:
Bunyi
Huruf
di depan
di tengah
di belakang
/ai/


/au/


/oi/
ai


au


oi
aising


aurat
auditorium

oidium
ghairah
trailer

saudara


boikot
pandai


harimau


amboi

No comments:

Post a Comment