Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Sistem Keselarasan Huruf vokal.

Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2008,  keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara dua huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku suku kata akhir tertutup.  Di samping itu, prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat-syarat yang berikut.

Syarat-Syarat Prinsip Keselarasan Vokal
Keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar.
Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.
Bagi kata yang berikut mengandungi lebih daripada dua suku kata, yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja.

Antara berikut merupakan 18 pola keselarasan vokal dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Bil
Suku kata praakhir
Suku kata tertutup
Contoh perkataan
1
a
-a
asah, balak, halaman
2
a
-i
alih, balik, sumbangsih
3
a
-u
asuh, datuk, lembayung
4
e pepet
-a
emas, kelam, tembeling
5
e pepet
-i
lebih, betik, sembelih
6
e pepet
-u
telur, tempuh, temenggung
7
e taling
-a
elak, dewan, belerang
8
e taling
-e taling
leceh, gelek, selekeh
9
e taling
-o
esok, telor, selekoh
10
i
-a
ingat, kilang, selinap
11
i
-i
intip, sisih, belimbing
12
i
-u
riuh, tidur, tembeliung
13
o
-a
otak, borang, selekoh
14
o
-e taling
oleh, boleh, celoteh
15
o
-o
obor, borong, kelompok
16
u
-a
ubat, tumbang, ketupat
17
u
-i
usik, kuih, gerusih
18
u
-u
untuk, tunduk, tengkujuh

Di samping itu, bagi memudahkan untuk mengenalpasti, mengingat dan memahami kesemua 18 pola tersebut.  Antara berikut merupakan empat penjelasan sistem keselarasan huruf vokal. 

                          Rajah 1 sistem kelarasan huruf vokal.

Pertama sekali, garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain, maka terbentuklah pola yang berikut.
a - i
u – i
i - u
i – a
u - i
e – o
a - u
o – e

Seterusnya, huruf yang berada di dalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri, maka terbentuklah pola berikut.
a – a
i – i
u – u
e – e
o – o


            Selanjutnya, huruf yang berada di dalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bersetentangan dan masing-masing mempunyai anak panah yang menghala ke atas, maka terbentuklah bentuk pola berikut.
e – a
o – a


            Tambahan lagi, huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai tiga anak panah yang menghala ke huruf a, i dan u, maka terbentuklah pola berikut.
 - i

 - u

 - a

            Daripada 18 pola itu, ada lapan pola yang merupakan pola yang berubah daripada ejaan lama.  Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf i atau u pada suku akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u seperti berikut.


Bil
Ejaan lama
Ejaan baharu
Pola
Contoh
Pola
Contoh
1.
a – e taling
aleh
a - i
Alih
2.
a - o
batok
a - u
Batuk
3.
e pepet – e taling
lebeh
e - i
Lebih
4.
e pepet - o
tempoh
e - u
Tempuh
5.
i – e taling
pileh
i - i
Pilih
6.
i - o
tidor
i - u
Tidur
7.
u – e taling
usek
u - i
Usik
8.
u - o
untong
u - u
Untung

            Perkataan yang terlibat biasanya mengandungi huruf konsonan yang berakhir dengan h, k, ng dan r
            Bagi pola yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, maka digunakan huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup jika suku kata praakhir menggunakan huruf vokal e taling atau o juga.  Contohnya.

Bil
pola
Contoh Perkataan
1.
e taling – e taling
leceh, gelek, teleng, selekeh
2.
e taling - o
tempoh, belok, telor, selekoh
3.
o – e taling
oleh, boleh, ponteng, celoteh
4.
o - o
pokok, boron, kelompok, seloroh


No comments:

Post a Comment