Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Strategi Penyelesaian Masalah Matematik


       Dalam  penyelesaian  masalah  matematik,  satu  atau  lebih  strategi  dapat  digunakan  untuk memperolehi  penyelesaianya.  Strategi-strategi  yang  biasa  digunakan  di  sekolah  dan  juga strategi yang diajar di Institut dalam komponen kursus latihan perguruan adalah seperti yang berikut:


1. Teka dan uji
2. Melakonkan masalah
3. Menyiasat semua kemungkinan
4. Mencari pola
5. Kerja secara songsang
6. Memudahkan masalah
7. Membina model
8. Mengenalpasti ’subgoal’
9. Membuat analogi
10. Membina jadual
11. Melukis gambar rajah


      Pemilihan strategi penyelesaian masalah adalah banyak  bergantung kepada jenis masalah yang ingin di selesaikan. Strategi-strategi yang kerap digunakan dalam menyelesaikan masalah
matematik di sekolah rendah adalah seperti mengenalpasti ’subgoal’, membina jadual, melukis gambar  rajah  dan  memudahkan  masalah.  Berasaskan  pengalaman  dalam pendidikan matematik di Institut Perguruan, strategi melukis gambar rajah merupakan satu strategi yang amat  berguna  dan  dapat  membantu  pelajar  membuat  perwakilan/model  matematik  secara separa konkrit (semi-concrete) dan seterusnya membantunya menyelesaikan masalah. 

No comments:

Post a Comment