Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Definisi Masalah 


Menurut Krulik dan Rudnick (1989), masalah ialah satu situasi, kuantitatif atau sebaliknya, yang dihadapi oleh seseorang individu atau kumpulan individu yang memerlukan penyelesaian dan individu itu tidak mempunyai penyelesaiannya. Selain daripada itu, sesuatu masalah seharus juga memenuhi tiga kriteria yang beikut:


1. Penerimaan - Seorang individu menerima masalah itu. Penglibatan individu mungkin disebabkan oleh motivasi atau mempunyai keinginan untuk mengalami keseronokan menyelesaikan masalah tersebut;


2. Halangan - Percubaan awal individu adalah tidak berjaya; dan


3. Penerokaan - Penglibatan individu dalam (1) memaksa dia mencari cara penyelesaian yang baru.


Charles dan Lester (1982) pula mendefinasikan masalah sebagai satu tugasan dimana


1. Individu yang menghadapinya memerlukan satu penyelesaian;


2. Individu  itu  tidak  mempunyai  prosedur  yang  sedia  ada  untuk  mendapatkan penyelesaiannya; dan


3. Individu itu seharusnya melakukan percubaan untuk mendapatkan penyelesaiannya.


Definisi-definisi  di  atas  mempunyai  kesamaannya.  Aspek  yang  pertama  ialah  memahami masalah  itu.  Sesuatu  masalah  perlu  difahami  oleh  individu  yang  menghadapinya.  Jika seseorang  individu  tidak  memahami  masalah  yang  diberi,  dia  tidak  dapat  membentuk perwakilan  untuk  masalah  tersebut  (Davidson,  Deuser,  &  Sternberg,  1996;  Hayes,  1989).


Seseorang  individu  berupaya  menentukan  penyelesaian  sesuatu  masalah  jika  masalah  itu adalah bermakna kepadanya (Cronbach, 1955).  Oleh itu, masalah yang dibentuk seharusnya bermakna  kepada  pelajar.  Aspek  yang  kedua  ialah  prosedur  penyelesaian  masalah.


Seseorang individu perlu menentukan apakah maklumat yang diberi serta objektif yang hendak dicapainya.  Aspek yang ketiga ialah penerimaan cabaran oleh seseorang individu.  

No comments:

Post a Comment