Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 2 August 2012


Penyelesaian Masalah Matematik


     Menurut  Krulik  dan  Rudnick  (1989),  penyelesaian  masalah  merupakan  satu  proses  yang kompleks dan sukar dipelajarinya. Ia mengandungi satu siri tugasan dan proses pemikiran yang
dihubungkait rapat untuk membantu pembentukan satu set heuristik atau corak heuristik. Ia merupakan satu set cadangan dan soalan yang harus dilalui oleh pelajar untuk membantunya dalam penyelesaian masalah. Heuristik adalah kaedah umum yang dapat diaplikasikan kepada semua kelas masalah.  


      Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang  sering digunakan dalam  pendidikan matematik seperti Model Lester (1975), Model Mayer (1983), Model Polya (1973) dan Model
Schoenfeld  (1985).  Model  Polya  digunakan  di  sekolah  dalam  kurikulum  matematik  bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan sekolah rendah (KBSR). Model empat
langkah ini juga mudah difahami dan sering digunakan dalam penyelidikan masalah matematik di Malaysia (Lau, Hwa, Lau, & Limok 2003; Noor Azlan & Lui, 2002). 


     Menurut Model Polya (1973), terdapat empat fasa penyelesaian masalah matematik merangkumi:


1. Memahami masalah;
2. Merancang pelan;
3. Merancang pelan,  dan
4. Mengimbas kembali.


     Dalam  setiap  fasa  penyelesaian,  beberapa  soalan  boleh  ditanya  atau  cadangan  untuk membantu pelajar memahami masalah dan juga memperolehi penyelesaiannya. Salah  satu  pendekatan  pengajaran  matematik  ialah  pendekatan  berpusatkan  masalah(problem-centered approach).


    Pendekatan ini dipercayai dapat a) memupuk penerokaan ideaidea  penting  matematik  (National  Council  of  Teachers  of  Mathematics,  2000)  b) memperkembangkan kuasa matematik (develop mathematical power) iaitu keupayaan untuk membuat  matematik  dan  mempunyai  celik  akal  (insight)  dalam  pembelajaran  matematik (Lester,  Masingila,  Mau,  Lambdin,  dos  Santon,  &  Raymond,  1994)  dan  c)  mengalihkan penekanan  daripada  melakukan  aktiviti  kepada  memikirkan  hubungan  antara  idea-idea matematik (Schoenfeld, 1985). 


     Schroeder dan Lester (1989) memberi komen bahawa sesuatu
masalah  boleh  digunakan  sebagai  satu  cara  untuk  mempelajari  sebarang  isi  kadungan
matematik.

No comments:

Post a Comment