Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 22 September 2011

Binaan Sesuatu Teks Pidato

      Menurut Ab. Rahman Ab. Rashid (2002), secara kasar, binaan pidato terdiri daripada bahagian-bahagian seperti pembuka kata merupakan bahagian yang menyatakan penghargaan kepada para hadirin dan pihak-pihak tertentu yang mengundang pemidato untuk menyampaikan pidato yang berkenaan.  Selain itu, teks pidato mestilah menarik minat dan membina keyakinan pendengar.  Bahagian ini merupakan permulaan atau pendahuluan kepada isi pidato.  Biasanya, takrif atau penjelasan tajuk pidato perlu diberikan dalam bahagian ini.  Seterusnya, isi atau amanat, isi pidato merupakan bahagian terpenting dan perlu diberikan penekanan yang sewajarnya.  Tambahan lagi, penutup isi atau amanat, penutup isi ialah kesimpulan yang dibuat berdasarkan isi yang terdapat dalam pidato tadi.  Akhir sekali, penutup pidato, bahagian ini merupakan bahagian yang terakhir.  Dalam bahagian ini, pemidato perlu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur, melafazkan ribuan ampun dan maaf serta menyampaikan harapan agar pidato tadi akan memanfaatkan para hadirin.

No comments:

Post a Comment