Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 22 September 2011

Tujuan pidato

      Menurut Ab. Rahman Ab. Rashid (2002), lazimnya pidato dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti memberi penerangan tentang sesuatu tajuk dan menjelaskan aspek-aspek penting tentang tajuk tersebut, memberitahu audiens tentang sesuatu perkara baru seperti peristiwa atau hal-ehwal semasa yang menarik hati, memberi keyakinan kepada pendengar tentang pendirianya terhadap sesuatu perkara, dan mempengaruhi audiens supaya memberi perhatian yang serius terhadap sesuatu isu yang penting.

No comments:

Post a Comment