Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 29 September 2011

pengenalan Pendidikan Konservasi

Menurut Ford, P.M. (1981), Pendidikan Konservasi merupakan pendidikan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Menyedari hakikat ini, kita haruslah memupuk ataupun memberikan pendidikan konservasi ini di peringkat awal yakni peringkat kanak-kanak lagi agar mereka dapat pengetahuan, mengenal dan memahami pentingnya konservasi alam. Dengan adanya pendidikan konservasi dapat memberi kesedaran ke dalam diri para pelajar  tentang kewajipan mereka terhadap alam sekitar yakni memelihara dan memulihara serta bersikap dan bertindak positif terhadap alam sekitar yang berada di sekitar mereka. Sepatutnya, ibu bapa memainkan peranan dalam memberikan pendedahan pendidikan konservasi kepada anak-anak mereka kerana mereka merupakan guru pertama bagi kanak-kanak. 
            Selain itu, seperti yang kita sedia maklum bahawa alam sekitar memainkan penting dalam kehidupan seharian. Kita juga akan menjalani kehidupan yang selesa dan menyegarkan jika alam sekitar bersih.  Hal ini kerana alam sekitar yang bersih akan menjamin kesihatan tubuh badan, iaitu kita terhindar daripada sebarang penyakit yang mungkin berpunca daripada pencemaran pada alam sekitar.  Alam sekitar juga merupakan sumber asli yang berharga bukan sahaja bagi manusia malah sumber bagi makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini.  Hakikatnya, kita sebagai manusia mesti menjaga alam sekitar yang menjadi sumber utama untuk menghasilkan sumber makanan dan minuman.  Oleh yang demikian, manusia sebagai makhluk yang bertanggungjawab atas segala yang berlaku di bumi ini , iaitu sebagai makhluk yang berakal fikiran haruslah memelihara alam sekitar dengan baik agar tidak berlakunya kemusnahan alam sekitar.
            Tambahan lagi, usaha yang dijalankan oleh guru, badan bukan kerajaaan (NGO) dan agensi-agensi kerajaan untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya pendidikan konservasi diharapkan dapat disampaikan kepada generasi yang akan datang kerana mereka bakal memimpin negara pada masa depan. Melalui pendidikan konservasi juga, kita dapat melatih mereka supaya bertanggungjawab, mempunyai nilai etika yang tinggi dan juga mempunyai visi dan misi yang berwawasan dalam mengekalkan alam sekitar.
            Melalui laman sesawang Pendidikan Konservasi (2011/ http://www.scribd.com/doc/26994294/pendidikan-konservasi), Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil kerana pada usia itulah
pelajar akan mereka diberi pengetahuan mengenal dan memahami pentingnya
konservasi alam. Ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang
kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta tindakan positif
terhadap alam.
Selain itu, Melalui guru yang dilatih, badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) diharapkan penyebaran informasi tentang konservasi alam dapatdisampaikan kepada generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin bangsayang mempunyai keberanian, bertangggungjawab, menjunjung tinggi nilai etika dan mempunyai visi yang berwawasan.
Seterusnya, di Malaysia, pendidikan luar secara tidak formal bermula dengan aktivinya dijalankan di maktab perguruan untuk pelatih guru yang mengikuti program pendidikan jasmani. Aktiviti seperti berkayak, menjelajah, mendaki gunung dan perkhemahan diperkenalkan kepada guru pelatih.
Selanjutnya, alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita.  Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa danmennyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara
sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik.
Justeru itu, Alam menghasilkan sumber keperluan untuk manusia. Daripadanya terhasil sumber makanan, minuman, tenaga, dan alat perhubungan. Alam sekitar yang bersih serta ekosistem yang terpelihara daripada pencerobohan akan dapat memberikan keselesaan dalam kehidupan.  Oleh itu, manusia hendaklah
memelihara alam sekitar dengan baik dan bertanggungjawab supaya tidak
berlaku pencemaran.
Secara kesimpulannya, tanggungjawab untuk memelihara dan memulihara amatlah penting untuk dipikul bersama-sama supaya kestabilan ekosistem alam sekitar akan lebih terjamin daripada terjadinya kepupusan dan kemusnahan alam semula jadi.

No comments:

Post a Comment