Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 22 September 2011

FORMAT TAKLIMAT

Penyediaan taklimat berbeza formatnya mengikut taraf khalayak yang akan hadir.

1)Taklimat satu taraf khalayak

a) Tajuk
b) Salam, sapaan biasa atau salutasi berprotokol
c) Kata alu-aluan
d) Pengenalan diri/organisasi/jawatan dan sedikit ringkasan taklimat.
e) Kandungan taklimat
f) Penutup
g) Sesi soal jawab


2. Taklimat dua taraf khalayak

a) Tajuk
b) Salam, salutasi berprotokol dan sapaan biasa.
c) Puji-pujian
d) Ringkasan sembah taklimat
e) Kandungan
f) Sesi soal jawab

No comments:

Post a Comment