Pages: nuffnang_bid = "a25e58467f783548fc

Thursday, 22 September 2011

CARA MENYAMPAIKAN MAKLUMAT1) KEMAHIRAN

Kemahiran mentafsirkan
- menjelaskan makna-makna yang tepat tentang istilah-istilah dan idea-idea yang dibentangkan.

Kemahiran menjelaskan
- menyediakan hujah-hujah yang lengkap terutamanya kepada maklumat-maklumat asas.

Kemahiran menunjukkan
- komunikator hendaklah bersedia membuat demontrasi.

Kemahiran menceritakan
- ada ketikanya boleh digunakan untuk memberikan penejlasan yang terperinci akan sesuatu situasi.

Kemahiran membezakan
- untuk membandingkan dua perkara atau keadaan untuk menyedarkan khalayak antara yang sama dan yang berbeza.

Kemahiran melaporkan- menyampaikan laporan yang baik, jelas, objektif lengkap dan tepat.

2) Bahan atau alat bantu
  • MAKLUMAT EDARAN BERTULIS 
  • PROJEKTOR OVERHEAD (OHP) 
  • CARTA & GAMBAR RAJAH 
  • FILEM SLAID 
  • PITA VIDEO


3.NADA/ INTONASI

  • Sebaliknya, komunikator memulakan taklimat dengan nada dan intonasi yang rendah, kemudian meninggi dan rendah semula apabila sampai ke penghujung taklimat.
  • Nada dan intonasi boleh ditinggikan ketika soal sesi jawab.
  • Jika mempunyai suara yang rendah, mikrofon boleh digunakan untuk meninggikan suara. 


No comments:

Post a Comment